Advertentie
Zoeklijsten

terug naar Nederlandse index  |  Engelse index

Gezochte Nederlandstalige boeken:
  
Verzamelaar: Michel Snoeck
Tredje Långgatan 23 III
413 28 Göteborg, Sverige
Zoeklijsten voor  uk  en  sve  (klik de flag)

Heeft u iets voor mij vul dan zend een e-mail
!


Algemeen:

Boeken op het gebied van de heksenvervolgingen en zijn bestrijders (ook antiquarisch!)

Chirologie: ca 1935 Noel Jacquin ‘De hand van de mens’ (+ stof omslag)
    1936 Else Parker ‘Handboek der handleeskunde’


Tijdschiften, strips en series:  (voor tijdschriften zie ook Krishnamurti)

Kanarie boekjes:  (nb oorspronkelijke naam is: ‘Geel Succes Boekje’!) ook metalen kastje, zwart en rood gelakt, bestemd voor het opbergen van 70 kanarie boekjes. Eventueel: Maandschrift ‘Succes’
Deze kleine boekjes verschenen in verschillende uitvoeringen. In ieder geval zoek ik nog no 5, 9, 12, 14, 15, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 45, 66, 69, 76, 85, 92, 102, 107, 109, 129, 136, 153, 169, 175, 187, 188, 189, 196, 200, 203, 206, 211, 212, 213, 214, 217, 222, 223, 224, 228, 235, 236, 237, 243, 250, 252, 255 en verder. Overige nummers kunnen interessant zijn maar dan bij reactie graag aangeven welke versie het is en de conditie waarin ze verkeren.
De versies zijn eventueel onder te verdelen in:
a = ‘Geel succes boekje’ (geheel geel omslag)
b = ‘Kanarie boekje’ (geheel geel omslag)
c = ‘Kanarie boekje’ mét tekening (of foto) op omslag in zwart en geel (opgemerkt is dat verschillende nummers bekend zijn met een heel andere omslagtekening!)
.  = zelfde als boven echter met moderne spelling! (bv ‘zo’ ipv ‘zoo’ of ‘mens’ ipv ‘mensch’)
d = ‘Kanarie boekje’ mét tekening in kleur en witte kanarie op achterzijde (glanzend omslag en nogal sterke kleuren)
.  = zelfde als boven maar met enigszins mat omslag en zwakkere kleuren

Kijk, populair en wetenschappelijk tijdschrift. Dit begon in 1968 als weekblad, in 1975 transformeerde dit in een maandblad en sindsdien word als oprichtingsjaar 1975 gegeven. Wat ik zoek zijn vnl de wekelijkse uitgaven en het gehele jaar 1975 (de 1e 9 nrs zijn nog een weekblad, echter vanaf Maart verscheen het als maandblad). Alleen in goede staat verkerend en bij voorkeur inclusief de oorspronkelijk bijvoegsels en posters en zo verder. Tevens ander curiosa met relatie tot dit tijdschrift.

Bruintje Beer & Flipje van Tiel  meest vóór ca 1950 boekjes, knipsels, stroken, puzzles, inkleurboekjes, curiosa etc...

Jean Dulieu 1965  ‘Paulus en Pieter’, Oorvertal deur: Eddie du Plessis
1965  ‘Paulus en Salomo’ (Human & Rousseau, Kaapstad en Pretoria, Zuid-Afrika)
1965  ‘Paulus en die drie rowers’
 
Mary Tourtel 1934  ‘Die kaskenades van Bruintje Beer’, Oorvertal deur Tant Rikie..(Pretoria; Kaapstad)
 ‘AVRO Bode Televizier’   wekelijks omroepblad 9 mei 1970 tot en met 5 juni 1971
 


Overige auteurs:  (alfabetisch)

Baschwitz 1946  ‘De toekomst der Nederlandsche beschaving’
1947  ‘Sociologisch jaarboek I’ (De invloed van de openbare meening)
1949  ‘Massale angst toegelicht aan een historisch voorbeeld’
Casimir K. Visser (ca 1941) ‘Van de Heksenwaag te Oudewater’ mét stofomslag
Annie Besant    1902  ‘De aloude wijsheid’
1898  ‘Levenstoestanden na den dood’
1912  ‘Ontwikkeling van leven en vorm’
1906  ‘De wetten van het hooger leven’
1905  ‘De stamboom der menschen’
1998/1902  ‘Theosophische handboekjes’ (1e drukjes en gebonden)
Paul Brunton 1e Engelse ‘Rider’ edities mét stofomslagen
Jack F. Chandu 60/70'er jaren Stencildruk uitgaven e.d.
 ca 1965  ‘Astrologisch kompas’
Marie Corelli Eng/Ned Vnl 1e drukken, verder curiosa mss, etc...
Ook scheurkalenders en andere zonderlinge uitgaven mij niet bekend.
1900  ‘Alsem’ (J.S. Dijkhoff)
1899  ‘Ardath’ (J.S. Dijkhoff)
1896  ‘Barabbas’ (Leiden, E.J. Brill 2 delen)
1897  ‘Delicia’ (Bibliotheek van Buitenlandse Letterkundigen no 1)
1900  ‘De drie wijzen van Gotham’ (Warendorf's Novellen Bibliotheek no. 125)
1905  ‘God's uitverkorene’ (F.J. Schanekamp 2 delen) (verschenen in verschillende kleuren omslag)
1915  ‘Innocentia’ (A'dam, L.J. Veen) alléén met bordeauxrode band!
1897  ‘Jane’ (Boon's Geïllustreerde Novellen Bibliotheek no 71)
1915  ‘Jane’ (= bundeling 13 verhalen)(A'dam, L.J.Veen) alléén met bordeauxrode band!
1924  ‘Liefde en de philosoof’ (A'dam, L.J. Veen) mét stofomslag!
1925  ‘Mademoiselle Zéphyr’ (A'dam, L.J. Veen) mét stofomslag!
1924  ‘Mijn wonderlijke vrouw’ (A'dam, L.J. Veen) alléén met stofomslag!
1890  ‘Een roman uit twee werelden’ (Nijmegen, H.C.A. Thieme)
1896  ‘De rust van den maharadjah (Warendorf's Novellen Bibliotheek no. 84)
          ook in bundeling: 1896 ‘Eind goed al goed’ door B.B. Louise e.a (A'dam)
1898  ‘De smarten van satan’ (Leiden, E.J. Brill, 2 delen)
1888  ‘Thelma’ (Arnhem, P. Gouda Quint)
1911  ‘Uit donkerst Londen’ (Voor de Coupe no 216, Bruna & Zoon)
18--?  ‘Vendetta’ (uitgever?) nota: Blankw & Schoonh is herdruk!
18--?  ‘De ziel van Lilith’ (uitgever?) nota: Blankw & Schoonh is herdruk!
1902  ‘Ziska’ (A'dam, C.L.G. Veldt)

1910  ‘Corelli album’ (L.J. Veen)
1910  ‘Motto album’       in leer gebonden en goud op snee versie
1907  ‘Verjaardags album’ (D. Coene & Co)
L. Ron Hubbard Eng/Amer SF werken alsook Scientology & Dianetics publicaties meest vóór ca 1970, curiosa, mss, etc...
Jiddu Krishnamurti   Eng/Ned zie lijst
C.W. Leadbeater 1903  ‘Zichtbare en onzichtbare mensch’
1935  ‘Geur van Egypte’
Jozef Rulof ca 1946/47  ‘De cosmologie van Jozef Rulof’
 2-wekelijks tijdschrift ‘Evolutie’ (1947/ —> ?) e.d.
W. Scott Elliot 1909  ‘De geschiedenis van Atlantis’
J.C. v. Wageningen 1928  ‘De astrologie, haar beteekenis en draagwijdte’ +stofomslag!
Jiddu Krishnamurti 12 may 1895 / 17 feb 1986

Ook ongebruikelijke uitgaven niet op lijst (speciaal Bandoeng, Java, Indonesia uitgaven!), mss, curiosa, foto's etc...

Vroege publicaties, geschriften & pamfletten:

1911  ‘Aan des meesters voeten’ (Insulindia, Orde vd Ster)
1912  ‘Opvoeding als dienst’ (zj, Insulinde, Orde vd Ster, -84p-)
1926  ‘Naar leerlingschap’ (Weltevreden, Indon., Minerva -143p-)
1927  ‘Naar het leerlingschap’ (Order vd Ster -57p-)
1928  ‘Tempeltoespraken’
1928  ‘Het koninkrijk des geluks’ (Bandoeng Java)
1930  ‘Het meer van wijsheid’ (Bandoeng Java)
1927  ‘Bij welke autoriteit?’ Op welk gezag?Op wiens gezag?(3 verschillende titels!)
1928  ‘Gedichten’ (Bandoeng Java)
1927  ‘Sterkamp Ommen ’27 I, II & III’ (60, 60 & 68p, Bandoeng Java)
1929  ‘De vriend in eeuwigheid’ (ing, Bandoeng Java) - (?SPT, Scheveningen?)
1929  ‘Het leven doel’ (2000 cop, Bandoeng Java) ing, beige omslag, andere kleur omslag?
1928  ‘Laat begrijpen de wet zijn’ (blauw of kleurloos omslag, andere kleur? Bandoeng Java)
1928  ‘De juiste grondslag van het leven’
1929  ‘Het leven in vrijheid’ (Bandoeng Java!)
1929  ‘Nu’ (Bandoeng Java!)
1929  ‘Opheffing vd Orde vd Ster’ (+ bijlage: nieuwe werkplan) (SPT agentschap Nederland) (Bandoeng Java)
1930/31  ‘Het doel van de opvoeding’ (Bandoeng Java)
1930  ‘Ongebaande werkelijkheid’
1931  ‘Hoe te leven’ (Bandoeng Java)
1930  ‘Ervaring en gedrag’
1932  ‘Toespraken in het sterkamp Ommen ’31’ geb -59P-
1931/32  ‘De waarde van de persoonlijkheid’ (Bandoeng Java)
1933  ‘Het lied des levens’
ca 1933  ‘De zang van het leven’
1939  ‘Discussies in Ommen’ + stofomslag!
1947/48  ‘Toespraken Ojai & Sarobia’ + stofomslag!
1948  ‘Krishnamurti spreekt (oct ’47, feb, apr ’48) (licht-blauw omslag!)

Reclame uitgaven e.d.:

ca 1932/33  ‘Krishnamurti’ door Carlo Suarés (Een intro op zijn boek) -14p-
? Orde van de ster ‘De rivier, De man en de maan’ (Bandoeng Java -4p-)
ca 1915  ‘Orde van de Ster in het Oosten Handboekje voor belangstellenden’ (A'dam -31p-)
1927  ‘Orde van de Ster Inlichtingen voor belangstellenden’ ( A'dam -20p-),( Bandoeng Java -24p-)
1935/36  ‘Krishnamurti, zijn jeugd, zijn leven en zijn denkbeelden’ (+ bestelkaart achterzijde!)
?    Catálogus etc. (Uitgave: Bandoeng Java)

Programma-boekjes ‘Sterkamp Ommen’ :

1927 tot 1938
1936 (rood omslag + foto) -16p-

Publicaties over Krishnamurti: (ook uitgaven van ,‘Wereldleeraar’ & ‘Orde van de Ster’)

1955  L. Aletrino  ‘Vijftien ontmoetingen’ (geestelijke stromingen in Holland) (A'dam, Scheltema & Holkema) -115p-
1959  L. Aletrino  ‘Grote filosofieën en de huidige mens’ (6 voordrachten) (Wereldboog pocket nr 126, Wereldbibliotheek)
1961  (D.G. Gower)  ‘Psychologie en theosofie’ (A'dam, Theos. Vereniging Nederl. Afdeling -100p- )
1935  Lilly Heber  ‘Krishnamurti en de wereldcrisis’ (geb+ stofomslag!)
1937/38  Dr R. Weiss  ‘Een wereld zonder grenzen - Een nieuwe levenshouding’
1930  L.H.P. Zondag  ‘Krishnamurti, levensontplooiing onverenigbaar met godsdienstvormen en occulte stelsels’ (Bandoeng Java)

Krishnamurti in tijdschriften (in alfabetische volgorde):

‘De Breef’    (kwartaalblad voor Salland EO) 2e jaargang, voorjaarsnummer 1986
‘Contact met Vimala Thaker’     nr 7 apr 1980
‘De discussie’    No. 1 oct 1937, No. 2 dec 1937, No. 4 mrt 1938, No. 5 mei 1938
‘HN magazine’    41e jaargang, No 24, jun 1985
‘Idea’     (?Jan1926/29) Adam Haag's boek ‘Messiasverwachting’ spreekt over 5 artikelen in dit tijdschrift, in ieder geval: maart & mei 1926 april 1927
‘Leven’     9, VII, 1927, p74 ‘Een onderhoud met Krishnamurti’
‘Mensen’    jan 1985
‘De Ronde Tafel’    Algemeen cultureel tijdschrift 1980
‘Rondom Krishnamurti’    Nr. 17 andere nummers?
‘De Ster in het Oosten’    apr 1912 / dec 1913    -kwartaalblad
‘De Ster’    jan 1914 / dec 1927    -maandblad
‘De Ster’    jan 1928 / sept 1929    -maandblad
‘Het Ster-bulletin’     oct 1929 / aug 1933   -maandblad
‘Het Sterleven in Indonesia’    june ’24 / dec ’27    Publicatie: ‘Java, Indonesia’
‘De Ster’    jan 1928 / dec 1929    -maandblad    Publicatie: ‘Trust Jamur Dvipa, Bandoeng Java, Indonesia’
‘De Sterboodshappen’    Vol I & II jan 1928 / dec 1929® ?   Publicatie: Belgie
‘Theosofia’    jul 1910 /ca 1913?? ‘Achter den sluier des tijds’ vertaling van ‘Lives of Alcyone’, 51e jaargang, oct 1950, No 10 (1950-10)
‘Tijdschrift voor Wijsbegeerte’    XXLIII, 1951, F.F. Poortman ‘J. Krishnamurti en de wijsbegeerte’
          of?(zelfde uitgave?): ‘Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie’ No 3, mrt 1951, J.Poortman ‘J. Krishnamurti en de wijsbegeerte’

Go to top of page


Advertisement