Annons
Söklistor

tillbaka till svenska index  |  engelska index

Svenska (Danska & Norska) böcker sökt:
  
Samlare: Michel Snoeck
Tredje Långgatan 23 III
413 28 Göteborg, Sverige
031-243344
Söklistor för  uk  och  nl  (klicka på flaggan)

Har ni något för mig, då skicka ett email
!


Allmän:

Marie Corelli  på svenska eller engelska i första tryck

Carl Grimberg
1905/1952  Historia läroböcker som han skrev för realskolan o.dyl.
1911/12  ‘Ur källorna till Sveriges historia under nyare tiden’ (2 delar)
1914  ‘Svenska krigarbragder’
1914/38  ‘Svenska folkets underbara öden’ - endast original häftena
1915  ‘Svensk kommunal och statskunskap’ för högskolor och folkhögskolor
1918  ‘Kung Carl den unga hjälte’ (96 sid)
1926/58  ‘Världshistoria’ - endast original häftena
1952  ‘Världshistoria för folkskolan’                   Annat verk av Grimberg

Bruno Fischer
‘Jaguar’ pockets   No 284, 286, 289

L. Ron Hubbard  på alla språk till ca 1970 (mest i första tryck eller reviderade upplagor)

‘Svenska Novell Magasinet’ 1952  
1955

1956
No 5     
No 15
No 23
No 17
Sensation i Luften
Förbjudet Guld
Slavinna till Salu
Massmördaren
‘Nyckelböckerna’ 1953
1954
1955
No 368
No 399
No 428
Döden på Vingen
Röda Vingar
Mannen från Helvetet
‘Detektiv Magasinet’ 1954

1955
No 10
No 29
No 24
No 30
No 37
No 40
No 48
Sabotage i Luften
Tvärs genom Galler
Spion i Kina
Huvudjägarna
Knockout i Djunglen
Män i Järn
Den Avhugna Handen
‘Flygets Hjältar’ 1955 No 15 Flygande Fantomen
‘Häpna Science Fiction’ 1955


1957
1958
1959
1961
No 5
No 10
No 12
No 3
No 11
No 5
No 9
Gamla Doktor Metusalem
De Dyrbara Slavarna
Doktorn och Hennes Majestät
Farsoten
En Burk Vacuum
Gamla Mor Metusalem
Bortom Tid och Rum
‘Rymdböckerna’ 1957 No 1 Återkomst till Morgondagen
‘Delta pocket’ 1974 No 15 Återkomst till Morgondagen

på danska:  ‘Rumfart Science Fiction’ 1958 No 1

Nicolas Notovitch  ca 1895  ‘Jesus Kristus okända liv’


Publikationer av Krishnamurti in Skandinavia:

Jiddu Krishnamurti  (Också: Alcyone eller Krishnaji) 1895 / 1986 (på flera språk)
special sökt är de olika tidningar, också äldre utgåvor på Danska, Norska och andra språk!

Tidskrifter med Krishnamurti:
  för Skandinavia (Norge, Danmark & Sverige):
    ca oct/dec 1912 Stjerne-bladet; Organ for Ordenen: Stjernen i Øst, Skandinavien’ (Dansk)  prøvenr.
jan 1913/oct 1914 Stjerne-bladet; Organ for Ordenen: Stjernen i Øst, Norge og Danmark’ (Dansk)
1915 Stjernebladet; Organ for Ordenen: Østens Stjerne’ (Norsk)
jan 1916/dec 1921 Stjernebladet; Herold for Østens Stjerne i Norden’ (Norsk)
jan 1922/dec 1927 Stjernen; Nordisk Tidsskrift for den Nye Tidsalders Idéer’ (Norsk)
  Norge:
    jan/dec 1928  ?jan/feb 1929? Stjernen; Internasjonalt Tidsskrift for den Nye Tids Idealer’
?jan/feb? mar/oct 1929 Gro-Tid; Internasjonalt Tidsskrift for Nyorientering’
oct 1929/dec 1933 →1934? Nyorientering; Internasjonalt Tidsskrift for Krishnamurtis Idéer’
julen (dec) 1934 / (dec) 1936 →1937? Nyorientering; Krishnamurti's Taler’
  Danmark:
    1928→? Stjernen; Internasionalt Tidsskrift for Ordenen Stjernen’  
?←1929/1933→? Den Ny tid; Internationalt Tidskrift for Krishnamurti’s Idéer’ 
  Sverige:
    jan 1928/aug 1931→? Tidskriften Quo Vadis; Motto: Individens problem – världens problem’

Krishnamurti böcker på svenska: (listan är kanske inte komplett)
1911  ‘Vid mästarens fötter’
1914  ‘Uppfostran’
1922  ‘Editorial Notes’ (urdrag från ‘Herald of the Star’)
1925  ‘Krishnaji’
1926  ‘Självförberedelse’
1927  ‘Vem ger sanningen?’
1927  ‘Vilken auktoritet?’
1929  ‘Livet vårt mål’
1928  ‘Låt förståelse vara eder lag’
1929  ‘Orden stjärnans upplösning’
1931  ‘Föredrag, artiklar och poem nr 1-9’
1934  ‘Trons fångar’ (63 sidor)
1935  ‘Ensamhetens problem’ (79 sidor)
1937  ‘Leopold Stokowski och JK samtala om livsproblem’
1948  ‘Vårt sätt att leva’

Krishnamurti böcker på norska: (listan är inte komplett)
1913  ‘Opdragelse i mesterens navn’ (Kra -174p- porträt)
1921  ‘Ved mesterens føtter’ (av Alcyone, Norge, Utg. For ordenen Stjernen i Øst -77p-)
1927  ‘Lykkens kongerike: taler til en kreds av venner’ (Oslo, Norli -94p-)
1928  ‘Visdommens brønn’ (Oslo, Merkantile obg- og akcidenstrykkeri -95p-)
192?  ‘Vem bringer sannheten?’
192?  ‘Nu’
     ?  ‘Taler i Oslo 1-13 september 1933’ (Olso -70p-)
1948  ‘En ny innstilling til livet’ (Oslo, Gro-tid -89p-)
1951  ‘Taler: Madras 1947, London 1949’ (Oslo, Tanum -95p-)

Lilly Heber:
ca 1924  Vor tids store forventning
ca 1924  J. Krishnamurti som menneske of forkynder
ca 1935  Krishnamurti og moderne mann

Krishnamurti böcker på danska: (listan är inte komplett)
1926  ‘Paa vej mod discipelskab: en række uformelle taler til aspiranter til discipelskabet’ (paa dansk ved Anna Schiøtt, København, Det danske stjerneforlag -128p-)
1950  ‘Krishnamurti taler: Madras – Benares ; India 1947 ; 1949, ordret gengivelse’ (København, Munksgaard -264p-)


Serier och bilderböcker:

Jean Dulieu   1963 ‘Paulus och Wawwa’ (inbunden med 4 stora färg planscher) m.m.

30-tals Musse Pig (Mickey Mouse)   Alt från böcker till dockor etc...

Marten Toonder   ‘Tom Puss’
Sverige: ‘Vårt Hem’
‘Dagens Nyheter’ 
‘Julalbum’
Veckotidning 30/5 ’48 - 10/2 ’50 (No: 4822/5050)
Söndagsnumret med Tom Puss 1951/61
1948  ‘Tom Puss i stålmannens våld’
1949  ‘Tom Puss på jättarnas ö’
1950  ‘Tom Puss och den nya istiden’
1951  ‘Tom Puss och lyckokulan’
1952  ‘Tom Puss möter sjöormen’
  1951  ‘Tom Puss’ (inbunden med 16 stora färg planscher)
1966  ‘Fjärde årets läsebok’
Norge: 1949  ‘Tom Pus’
1950  ‘Tom Pus og Teddy Björn på nye eventyr’
1951  ‘Tom Pus og Teddy Björn og kjemkefrosken’
‘Norsk Ukeblad’  Vecko/2-veckotidning 1946/64
1950  ‘Tom Puss på eventyr’
1953  ‘Tom Puss’ (har 85 klistermärke)
Danmark:   ‘Frikvarter’  Veckotidning 1946/49
‘Kong Kylie’  Veckotidning 30/12 ’49- 23/9 ’55
     
Kuriosa, puzzels, dockor, målarböcker etc.. av alla sort är välkomna!

Ulrik Neumann & Alice Babs (Swedanes) Skiva: DOT 3128 ‘When the children are asleep’ ca 1959

Go to top of page


Annons