Advertentie
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Schepping of evolutie?
Dr. dino

  
        
“Mannen van wetenschap die leren dat evolutie een feit is zijn grote oplichters, en het verhaal dat zij vertellen kan het grootste bedrog ooit zijn. In de verklaring van evolutie hebben we niet het geringste bewijs. ... Het is een verwarde mengelmoes van raadspelletjes en jongleren met getallen.”
        
  Dr. T. N. Tahmisian, fysioloog voor de Commissie voor Atoomenergie, VS  
  (in ‘The Fresno Bee’, 20 Augustus 1959, p. 1-B)  


The Wise Old Goat De controverse waar het betreft schepping en evolutie is in feite interessant. Er wordt ons verteld op de scholen, op de televisie en in de leerboeken dat evolutie dan de wetenschappelijke zienswijze zou zijn en dat de scheppingsleer slechts een blind geloof is gebaseerd op die verzameling van boeken dat men de Bijbel noemt (meestal gezien als een mythe). De vraag is of deze zienswijze eigenlijk wel juist is?

Men moet zich hierbij dan bedenken dat we het hier hebben over de theorie van evolutie. Zie, het is slechts, en vandaag de dag nog steeds, niets meer dan een theorie. En een theorie is slechts een interpretatie van bepaalde gegevens en dat poogt te verklaren waarom deze gegevens zich vandaag de dag in deze huidige toestand bevinden. Desondanks wordt ons verteld via televisie media, de scholen en leerboeken alsof deze interpretaties feiten zouden zijn. Wel, laten we hier heel duidelijk over zijn, het zijn heel beslist geen feiten!

Men moet begrijpen dat er enerzijds wetenschappelijke feiten zijn en anderzijds vinden wij deze interpretaties (theorieën) die deze wetenschappelijke feiten moeten verklaren. Het is heel erg belangrijk om hier een duidelijk onderscheid te maken. Zij zijn niet één en dezelfde! Maar het wordt ons voorgehouden alsof dit wel zo zou zijn.

Een uiterst populair mantra dat wij voortdurend horen is: “Miljoenen jaren geleden...”. Dit zoveel gebezigde mantra klinkt haast als een uiterste noodgreep (bij gebrek aan bewijs) alsof dit alles zou verklaren. Zie, kijk maar eens naar zo'n wetenschappelijk programma, we worden hier dan letterlijk mee doodgegooid. Wel, je kunt net zo goed zeggen: “Er was eens...”. Nu, wanneer wij dat horen dan weten we dat een sprookje verteld gaat worden. Echter, plakken we er wat miljoenen jaren aan vast, dan plots is het, ach wel ...wetenschappelijk. Verhalen wij bijvoorbeeld van de kikker die gekust wordt en een prins wordt, dan zeggen we: “Een sprookje!”. Maar verhalen wij in plaats daarvan over dat de kus een afscheiding is die miljoenen jaren lang is, dan wordt het plots beschouwd als een feit! Een interessante gedachtengang, niet waar?

Wat onderzocht dient te worden is wat eigenlijk de feiten zijn, en dan na te gaan of the interpretatie (verklaring) enerzijds juist kan zijn, en anderzijds of er andere interpretaties (verklaringen) voorhanden zijn.

Het is mijn ervaring dat de mens echt niet een zo wetenschappelijke natuur blijkt te hebben. Het probleem is dat zij al een idee hebben hoe bepaalde dingen, per hun overtuiging en ideeën, in elkaar dienen te zitten. Men wil nu eenmaal graag gelijk hebben en men denkt dus in deze banen waarbij de gegevens onderschikt worden gemaakt aan de overtuiging van de onderzoeker. Helaas worden op deze wijze al heel wat misgrepen gedaan.

Het enige wat de lezer op deze pagina's wordt gevraagd is om logisch te zijn, en om hun vooringenomenheid even te laten voor wat ze zijn. Ook dienen zij even hun autoriteiten en voorbeelden aan de kant te zetten. Aldus dient men hier zelf te denken, en even de moeite en tijd te nemen om zelf dingen na te gaan en aldus stricte logica toe te passen!

 

Go to top of this page


Advertentie