Advertentie
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Een korte inleiding tot Dr. Kent Hovind
en zijn schepping seminaries
Dr. dino  
        
“En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is.
        
 
Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.”
 
    Prediker 1:17-18  

 
Index: 
Back to Main Index Inleiding

In deze 7-delige serie behandelt Dr. Kent Hovind op verhelderende wijze de evolutietheorie en alles wat hiermee samenhangt, zoals de oerknal, aapmensen, fossielen, dinosaurussen, koolstofdatering, de leeftijd van de aarde, de wereldwijde vloed en nog veel meer. Gebaseerd op talloze feiten, toont Dr. Kent Hovind met zijn kenmerkende humor aan dat de Bijbel waarheiden bevat die men aanvankelijk van de hand had gewezen.

In 1989 heeft Dr. Kent Hovind ‘Creation Science Evangelism’ opgericht in Florida, Verenigde Staten. Door velen wordt hij beschouwd als één van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van Bijbel en wetenschap. Internationaal gaf hij seminars over schepping en evolutie en sprak meer dan 700 keer per jaar. Dr. Hovind is een gastspreker geweest bij scholen, universiteiten, kerken, TV en radioprogramma's. Daarnaast heeft hij vele debatten gevoerd met professoren en wetenschappers op universiteiten door heel Amerika.

Go to index

 
Back to Main Index De schepping seminaries samengevat

1) Hoe oud is de aarde? (a: De oerknal; b: De leeftijd van de aarde)
        
Met behulp van wetenschappelijke bewijzen toont Dr. Kent Hovind aan dat de schepping in zes letterlijke dagen heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de gedachte weerlegd dat de aarde is geëvolueerd gedurende miljarden jaren. ‘DE LEEFTIJD VAN DE AARDE’ toont de dwaasheid aan van de oerknaltheorie en van het religieuze geloof in evolutie.

2) De hof van Eden
        
Hier legt Dr. Kent Hovind de wereldwijde zondvloed uit. Hoe konden mensen meer dan 900 jaar oud worden? Hebben er daadwerkelijk reuzen bestaan?

3) Dinosaurussen (a: Dinosaurussen en de Bijbel; b: Dinosaurussen vandaag)
        
In deel drie gaat het over dinosaurussen. Hoe lang geleden leefden ze? Worden ze in de Bijbel genoemd? Bestaan ze tegenwoordig nog steeds? En wat aangaande Noachs ark?

4) Leugens in de lesboeken
        
In dit vierde deel worden de zogenaamde bewijzen voor evolutie behandeld. Alhoewel veel van deze bewijzen jaren geleden al zijn achterhaald of als fraude aan de kaak zijn gesteld, komen ze nog steeds voor in onze schoolboeken.

5) De gevaren van evolutie
        
Het vijfde deel gaat in op de gevaren van de evolutiefilosofie. Zo vinden o.a. het Nazisme en het communisme hun wortels in de evolutiegedachten. De ‘Origin of Species’ heeft van de wereld een slechtere plaats gemaakt.
  Onderwerpen:  Evolutie verwijdert alle moraliteit en is de basis van het humanisme, racisme, nazisme, het communisme, en Satan's Nieuwe Wereldorde. School schietpartijen, Satan's plan vs Gods plan, Reduce menselijke bevolking, Vaccinaties, chemtrails, Slavernij, Australische Aborigines, Eugenics, Ota Benga, Indiase verplaatsing, Trail van Tears, Hitlers lijst, prive-eigendom, een belofte aan de wereld, Control van het geld, Sociaal Veiligheid, Federal Reserve Note, geoorloofd Geld, mensen vs PERSONEN, Communistisch Manifest, de regels voor de communistische revolutie, Gun control, Pol Pot, Mao Tse-Tung, Hutton, Lyell, Darwin, Wat doen Amerikanen geloven, Scheiding van kerk en staat, Commissie van 300, Illuminati, Executive orders, Masons.

6) De Hovind theorie
        
In dit deel gaat Hovind o.a. in op de wereldwijde vloed, het ontstaan van kolen, gas en olie. Ook komen continentale drift en het ontstaan van geologische kenmerken aan bod. Hoe komen er trouwens schelpen op de Mount Everest?

7) Vragen en antwoorden
        
Dit laatste deel behandelt verschillende onderwerpen zoals UFO's, de grote piramide, koolstofdatering, miljarden lichtjaren, ontstaan van de rassen, zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel, waarom de King James bijbel vertaling?, wordt God ook ouder?, Bigfoot, Bijbelcodes, religies, de lijkwade van Turijn, en nog veel meer.


Go to top of this page


Advertentie