Annons
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Kreation index

Dr. dino
Skapelse eller evolution?
Dr. dino

  
        
“Forskare som lär ut att evolution är ett faktum, är stora bedragare och historien de berättar kan vara den största bluffen någonsin. Vi har inte det minsta bevis som stödjer evolution som ett faktum. ... Ett tilltrasslat hopkok av gisslekar och bollande med siffror.”
        
  Dr T. N. Tahmisian, fysiolog för Atom Energi Kommission, USA  
  (från ‘The Fresno Bee’, 20 Augusti 1959, p. 1-B)  


The Wise Old Goat Kontroversen mellan skapelsen och evolutionen är i själva verket intressant. Vi får höra i skolorna, på TV och läser i läroböckerna att evolutionen är den vetenskapliga uppfattningen, och att läran om skapelsen bara skulle vara en blind tro (en myt) som bygger på denna samling av böcker som vi kallar för Bibeln. Frågan är om denna uppfattning egentligen är korrekt?

Man bör observera att vi talar här om evolutionsteorin. Man får förstå att fram till den här dagen är det fortfarende inget annat än en teori. En teori är bara en tolkning som förklarar en samling uppgifter, och ett försök att förklara varför dessa uppgifter idag har den form vi finner dem i. Trots det får vi höra av tv-media, skolor och läroböcker att dessa tolkningar skulle vara fakta. Nåväl, låt oss förtydliga att det är de helt klart inte!

Man måste förstå att det finns vetenskapliga fakta å ena sidan och å andra sidan hittar vi dessa tolkningar (teorier) som ska förklara dessa vetenskapliga fakta. Det är mycket viktigt att man skiljer dem åt. De är inte en och samma! Men det framställs som om de vore det.

En extremt populärt mantra som vi ständigt hör är: “För miljoner år sedan...”. Detta mantra används som en förklaring istället för att ge fakta. Titta bara på ett vetenskapligt program, vi bokstavligt talat bombarderas med sådana mantra. Tja, kan man lika gärna säga: “Det var en gång...”. Nåväl, när vi hör det då vet vi att en saga kommer att berättas. Men när man lägger in några miljoner år, då blir det plötsligt, jaha ...vetenskapligt. Till exempel när vi hör berättelsen om grodan som kystes som blir en prins, då säger vi: “En saga”. Men när vi istället säger att det finns miljoner år tills grodan blir en prins, då har det plötsligt blivit ett faktum! En intressant tanke, eller hur?

Vad måste övervägas är vad fakta egentligen är, och sedan fastställa huruvida tolkningen (förklaringen) å ena sidan kan vara korrekta och å andra sidan om det finns andra tolkningar (förklaringar) tillgängliga.

Det är min erfarenhet att människor egentligen inte är så vetenskapligt inställda av naturen. Problemet är att de redan har en uppfattning om hur vissa saker och ting ska vara genom sina övertygelser och idéer. De vill helt enkelt vara rätt, och så låter de sina övertygelser väga tyngre än deras logiska tänkande. En massa misstag har åstadkommits på det här sättet.

Uppmaningen således till läsaren är att vara logisk och att lämna sina fördomar åt sidan när man betraktar informationen som hittas på den här webbsidan. Det uppmanas även att förbise sina vanliga auktoriteter och förebilder. Alltså bör man tänka för sig själv, ta sig den tid att kolla upp saker själv och att tillämpa strikt logik!

 

Go to top of this page


Annons